Anna Sieradzka

Endokrynolog

Ukończyłam studia medyczne w 2006 r., na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie, po zakończeniu którego, w 2008 r. rozpoczęła pracę zawodową w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie. Od początku pracy w Klinice Endokrynologii Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM prowadziłam dodatkowo zajęcia dydaktyczne ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w języku polskim i angielskim.
Specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych ukończyłam w 2015 r., po zakończeniu której kontynuowała pracę w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM, gdzie następnie otworzyłam specjalizację z endokrynologii, którą ukończyła w 2019 r.
Do końca 2019 r. pracowałam w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM. Stale poszerzając swoją wiedzę i umiejętności ukończyłam szereg kursów, w tym w 2016 r. kurs USG tarczycy organizowany przez Polskie Towarzystwo Biopsji Narządowej we współpracy z Polskim Towarzystwem Tyreologicznym.
Przyjmuję pacjentów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.