Joanna Trętkiewicz

Ortopeda

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie im. Marii Skłodowskiej- Curie. Ukończyła studia medyczne, wydział lekarski na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w 2011 roku.
W 2012 roku odbywała staż podyplomowy w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie.
Od kwietnia 2013 roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Ortopedii i traumatologii w trybie rezydenckim w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu w PUM w Szczecinie.
2021-10-20 ukończona specjalizacja z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu czerwiec 2022 - obrona doktoratu pt: "Rola metaloproteinaz w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów.”