Katarzyna Marcinkiewicz

Endokrynolog dziecięcy, Diabetolog dziecięcy

W 2006 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny). Od 2008 r. związana z Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie, gdzie odbywała szkolenia specjalizacyjne i zdobywała doświadczenie zawodowe. Aktualnie pracuje w w.w. klinice jako lekarz i nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno w języku polskim jak i angielskim. W 2013 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii a w 2019 r. tytuł specjalisty endokrynologii i diabetologii dziecięcej. W 2022 r. otrzymała stopień naukowy dr nauk medycznych i nauk o zdrowiu z wyróżnieniem summa cum laude za pracę pt. „Przesiewowe metody oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń gospodarki węglowodanowej u otyłych dzieci”. Aktywnie uczestniczy w licznych sympozjach, konferencjach naukowych, projektach badawczych oraz szkoleniach w szczególności obejmujących tematykę nowoczesnych form leczenia cukrzycy typu 1. W 2011 r. odbyła szkolenie ”Advanced Postgraduate Course on Growth and Growth Disorders” w Karolinska Institutet w Sztokholmie a w 2012r. uczestniczyła w Zimowej Szkole Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej takich jak:

- choroby tarczycy

- zaburzenia wzrastania  

- zaburzenia dojrzewania płciowego

- choroby nadnerczy

- otyłość

- cukrzyca typu 1

- cukrzyca typu 2

- inne typu cukrzyc u dzieci i młodzieży