Katarzyna Rejniak-Stolarczyk

Psychiatra

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończyłam w 2012r.
Specjalizację w dziedzinie psychiatrii odbyłam w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie. Podczas realizowania programu specjalizacji zdobyłam doświadczenie w pracy z pacjentami hospitalizowanymi w Oddziałach Całodobowych i Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii, leczonych ambulatoryjnie w Przyklinicznej Poradni Psychiatrycznej oraz objętych opieką Zespołu Leczenia Środowiskowego.
W 2023 roku ukończyłam szkolenie specjalizacyjne oraz zdałam egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii dorosłych.
W latach 2022/2023 współpracowałam z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
Obecnie pracuję w Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Szczecińskim Centrum Zdrowia oraz w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym MSWiA. Udzielam porad w zakresie psychiatrii także w Gabinetach Lekarskich Pocztowa.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach.
Dzięki pracy w Klinice Psychiatrii oraz w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej SPS ZOZ „Zdroje” doceniam współpracę specjalistów z różnych dziedzin w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. W razie potrzeby kieruję pacjenta na konsultacje specjalistyczne, diagnostykę laboratoryjną, obrazową i psychologiczną. Chętnie korzystam ze wsparcia psychologów i psychoterapeutów w procesie leczenia.
W praktyce lekarskiej zwracam uwagę na budowanie relacji terapeutycznej oraz psychoedukację. Kieruję się indywidualnym podejściem do pacjenta, staram się uwzględniać jego potrzeby. W miarę możliwości włączam pacjenta w proces decyzyjny, przedstawiam możliwości leczenia farmakologicznego oraz niefarmakologicznego zaburzeń i chorób psychicznych.
Mam uprawnienia do wystawiania recept (także z refundacją), zwolnień oraz zaświadczeń lekarskich.