Małgorzata Talerczyk - ZnanyLekarz.pl

Małgorzata Talerczyk

Onkolog

Dr Małgorzata Talerczyk – specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej. Dyplomantka Uniwersytetu Koźmińskiego z dziedziny MBA dla Kadr Medycznych oraz Uniwersytetu Warszawskiego z dziedziny Prawa Medycznego.

Doświadczenie z onkologii klinicznej zdobywałam pracując od 1990 r. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Przez 10 lat pełniłam funkcję Prezesa Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, którego w latach 1996-2004 byłam Przewodniczącą jego Zachodniopomorskiego Oddziału.

Swoje kwalifikacje zawodowe podnosi nieustannie uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szkoleniach w tym corocznie w ASCO (Światowy Zjazd Onkologów) oraz ESMO (Europejski Zjazd Onkologów).

Z dużym zaangażowaniem oddaję się pracy z pacjentami onkologicznymi, szczególnie bliskie mojemu sercu są pacjentki z rakiem piersi.

To dla nich w szpitalu zorganizowałam Breast Cancer Unit – miejsce gwarantujące kompleksowość opieki (od rozpoznania, poprzez leczenie, rehabilitację i badania kontrolne, wsparcie psychologiczne i paliatywne). BCU jako pierwszy w Polsce uzyskał w 2013 r. międzynarodową certyfikację Światowej Organizacji Senologicznej (SIS).

Sprawne funkcjonowanie BCU stanowi wzór dla innych ośrodków onkologicznych, które korzystają z szczecińskich doświadczeń. W 2018r. Breast Cancer Unit przeszedł pozytywnie międzynarodową recertyfikację, jednocześnie uzyskał krajowy certyfikat Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi. Dzięki temu pacjentki leczone są na wysokim poziomie, a wyniki pięcioletnich przeżyć są porównywalne z europejskimi.

Cennik:

  • Konsultacja onkologiczna - 300 zł