Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 22.01.2021 roku  pracownicy naszej Kliniki uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie pierwszej pomocy przeprowadzone zostało w sposób profesjonalny i kompleksowy przez doświadczonego ratownika medycznego, przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych i profesjonalnego sprzętu szkoleniowego.